front

OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DANYCH JAKOŚCIOWYCH & GRUPY FOKUSOWE ONLINE

narzędzia do badań jakościowych dostępne jak nigdy dotąd

Szukasz sposobu aby poznać
potrzeby klientów i klientek,
przyczyny ich zachowań,
co myślą i co czują?

FOCUSSON pomaga
w mixed metod research design

Co jeśli dostaniesz
nieograniczony dostęp
do fokusowni w każdym mieście?

FGI online

Badaj tych, których opinie naprawdę potrzebujesz: anonimowość, szczere opinie, niższe koszty, narzędzia do obróbki danych

Widok panelu wywiadu
wywiady synchroniczne

Co jeśli istnieje sposób
na ogarnięcie tysięcy stron tekstu?

narzędzia do analizy danych

qda

QDA analiza treści

Focusson to Excel dla branży badań jakościowych: wyróżniający się raport, insighty, twarde dane jakościowe, język i sposób myślenia grupy docelowej

„Dzięki platformie FOCUSSON badacze mogli jednocześnie pracować na wszystkich transkrypcjach (150 wywiadów pogłębionych) tworząc typologie oraz opisy (…)”

„Narzędzie „Lingwistyka”, dzięki któremu możliwe było monitorowanie ważnych wskaźników językowych, takich jak np. Index Giroud, które pozwalają wnioskować o płynności językowej badanych uczniów w języku angielskim.”

„Realizacja projektu (…) przebiegała profesjonalnie i sprawnie i jesteśmy zadowoleni z wykonanej pracy.”

„(…) możliwe było zaproszenie do udziału w wywiadzie wszystkich absolwentów, (…) w szczególności osób mieszkających poza granicami Wrocławia lub Polski. (…) mieli oni jednak możliwość, bez narażenia się na dodatkowe koszty, wziąć udział w badaniu.”