0-4

OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY DANYCH JAKOŚCIOWYCH & GRUPY FOKUSOWE ONLINE

badania marketingowe nigdy nie były tak łatwe

Szukasz sposobu aby poznać potrzeby kientów i klientek,
przyczyny ich zachowań, co myślą i co czują?

Focusson pomaga w mixed metod research design

FGI online

Organizacja grupy fokusowej jest tak samo prosta, jak przeprowadzenie ankiety online. Z tą tylko różnicą, że respondenci i respondentki są znacznie bardziej zangażowani/ne w dyskusję.

0-11
wywiady synchroniczne

narzędzia do analizy danych

Screenshot 2019-07-06 at 23.15.54

QDA analiza treści

Focusson to Excel dla branży badań jakościowych

Bulletin board

Wkrótce dostępny.

wywiady rozciągnięte w czasie

„Dzięki platformie FOCUSSON badacze mogli jednocześnie pracować na wszystkich transkrypcjach (150 wywiadów pogłębionych) tworząc typologie oraz opisy (…)”

„Narzędzie „Lingwistyka”, dzięki któremu możliwe było monitorowanie ważnych wskaźników językowych, takich jak np. Index Giroud, które pozwalają wnioskować o płynności językowej badanych uczniów w języku angielskim.”

„Realizacja projektu (…) przebiegała profesjonalnie i sprawnie i jesteśmy zadowoleni z wykonanej pracy.”

„(…) możliwe było zaproszenie do udziału w wywiadzie wszystkich absolwentów, (…) w szczególności osób mieszkających poza granicami Wrocławia lub Polski. (…) mieli oni jednak możliwość, bez narażenia się na dodatkowe koszty, wziąć udział w badaniu.”

darmowa rejestracja

wzmocnij swój zespół badań marketingowych

​już dzisiaj przeprowadź swój pierwszy wywiad i skorzystaj z modułu analiz

ZAŁOŻENIE KONTA NIC NIE KOSZTUJE