back to posts |

Na pewno każdy słyszał o tym, że aby wziąć udział w pisanym wywiadzie online albo go prowadzić, trzeba bardzo szybko pisać na klawiaturze. Moje doświadczenia są jednak zupełnie różne, raczej zawsze wydawało mi się, że są to dosyć wolne wywiady. Uczestnicy i uczestniczki często zaznaczają, że w czasie wywiadu piją kawę, jedzą kolację, czy Big Mac’a, a inni głaszczą psa siedzącego obok na kanapie.

Aby upewnić się, że nie są to tylko nasze subiektywne odczucia co do tempa prowadzenia wywiadów, sprawdziliśmy jak często podczas wywiadu online pisanego pojawia się jakakolwiek informacja. 

Szybkie pisane wywiady online to mit czy prawda? 

Postanowiliśmy zrobić mały eksperyment.  

Wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu (Kuźnia Kadr – Dział Obsługi Projektów Rozwojowych) podczas części wywiadów prowadzonych online sprawdziliśmy średni czas udzielanych odpowiedzi w podziale na grupy wiekowe. Jak średnio często pojawia się nowa wiadomość w czasie wywiadu.

Osoby uczestniczące w wywiadach zostały podzielone na 3 grupy: do 30 roku życia, między 31-50 lat, oraz po 50 roku życia. Czas był mierzony w wywiadach z różnych projektów badawczych, gdzie w rekrutacji zakładano kryterium wieku, tak aby tematyka nie miała wpływu na uzyskane wyniki. 

Hipoteza badawcza zakładała, że wywiady pisane, prowadzone online, w grupach do 30 roku życia będą miały najszybszą dynamikę. Różnica między grupą do 30 roku życia i między 31-50 rokiem życia będzie powyżej 10 sekund. Najwolniejsze będą wywiady z osobami po 50 roku życia. Czyli wraz z wiekiem wywiady będą coraz wolniejsze. Jest to może dość oczywista hipoteza, że z wiekiem piszemy mniej sprawnie i wolniej. Jednakże ciekawe jest jak często będą pojawiać się nowe wypowiedzi w pisanym wywiadzie online i czy w grupie najmłodszych osób modering będzie wymagał bardzo szybkiego pisania na klawiaturze i dużej podzielności uwagi?

W grupie osób do 30 roku życia zmierzyliśmy czas w 30 wywiadach. Osoby uczestniczące w wywiadzie udzielały odpowiedzi średnio co 11 sekund! Czyli tyle ile potrzebujesz, aby zrobić dobre wrażenie na rozmowie rekrutacyjnej. To naprawdę dużo czasu. Jest to więc dość wolny wywiad. Dodatkowo grupa do 30 roku życia jest postrzegana jako najszybciej pisząca na klawiaturze. Zaskoczeni? Pamiętajcie, że udział w wywiadzie ma inną dynamikę niż rozmowa ze znajomymi na Messenger czy WhatsApp. W wywiadzie padają pytania często wymagające chwili zastanowienia i refleksji, a nie wyłącznie prostej odpowiedzi tak lub nie. 

W grupie między 31 a 50 rokiem życia, ten czas nieznacznie wydłużył się do 14 sekund. W tej grupie udało nam się zmierzyć czas w 20 wywiadach. Jest to więcej niż w grupie do 30 roku życia, jednak różnica w średnich nie jest aż tak duża, bo raptem 3 sekundy. 

Po 50 roku życia zmierzyliśmy czas w 12 wywiadach i średni czas udzielania odpowiedzi to były 43 sekundy. Jest to dużo dłuższy czas niż w dwóch pozostałych grupach. Wywiady były ze słuchaczami i słuchaczkami Uniwersytetu III Wieku. Wiele z tych osób dopiero poznaje obsługę komputera w ramach zajęć z informatyki na uniwersytecie. Kilka osób wspomniało w czasie wywiadów, że to dzięki dzieciom nauczyły się korzystać z komputera, bo “trzeba było się nauczyć obsługi Skype, żeby zadzwonić do dzieci mieszkających za granicą”. Wywiady online z tą grupą wiekową były bardzo spokojne i bez pośpiechu. 

WNIOSKI

Udało się potwierdzić postawioną hipotezę, że wraz z wiekiem pisane wywiady online są coraz wolniejsze. Jednak różnice między osobami do 30 roku życia i między 31-50 rokiem życia nie wydają się aż tak bardzo znaczące. Nie jest to może rewolucyjne odkrycie, że wraz z wiekiem spada nasza sprawności pisania na klawiaturze. Jest to przecież oczywiste. Warte jednak zauważanie jest to, że w grupie najmłodszych badanych osób tempo wywiady wyniosło 11 sekund, co jest naprawdę nie szybką i dynamicznie prowadzoną dyskusją, jak bardzo często się zakłada. Nie wymaga więc ani udział w pisanym wywiadzie online ani modering jakiś specjalnych umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze. Oczywiście zdarzają się wywiady szybsze i wolniejsze jednak tempo wydaje mi się, że zaskoczy pozytywnie nie jednego badacza lub badaczkę bojącą się, że nie dadzą rady nadążyć. 

Czy taki wywiad to wyzwanie dla moderingu?

Na pewno nie pod względem szybkości.

Co 11 sekund, bo taki jest najszybszy wynik w badanych grupach, to naprawdę sporo czasu. Spokojnie w tym czasie możemy skupić się na dyskusji i jej głównych wątkach. Czasu także nie trzeba tracić na wpisywanie pytań, ponieważ udostępnia się je z wcześniej przygotowanego scenariusza, co bardzo ułatwia prowadzenie takiego wywiadu. Daje to także obszar na komunikację z klientem lub klientką w wirtualnej podglądowni, czyli wbudowanym sub-komunikatorze. Ponieważ wywiad nie jest szybki to przesłane dodatkowe pytania przez klienta czy klientkę w czasie wywiadu można płynnie wpleść w toczącą się dyskusję, bez powodowania sztuczności czy potrzeby wracania do wcześniej poruszanych wątków. Dyskusja często toczy się bardzo naturalnie i z dużą możliwością kontroli ze strony osoby moderującej. 

Jeżeli interesuje cię tematyka związana z wywiadami online i analizami tekstów to śledź nasz profil na LinkedIn, Facebook i na Twitter. Będziemy się starać wrzucać tam jak najwięcej informacji, które warto wiedzieć. Jeśli jesteś szczególnie zainteresowany lub zainteresowana jakimś tematem to napisz do nas, a my postaramy się odpowiedzieć na twoje pytania.