FOCUSSON• Badania jakościowe on-line

Polityka prywatności

Usługodawca chroni prywatność wszystkich użytkowników korzystających z Serwisu Focusson.

Informacje zawarte w koncie Użytkownika, utworzone badania i wyniki są wyłączną własnością Użytkownika. Poufność przechowywanych danych jest podstawową zasadą wyznawaną przez Focusson.

Dane, które zbieramy i zapisujemy

Podczas pracy z platformą Focusson przetwarzane przez nas są następujące informacje:

Dane, które wprowadza Użytkownik. Wszystkie dane wprowadzane przez Użytkownika podczas rejestracji, tworzenia badania, tworzenia wywiadów, przeprowadzania wywiadów oraz analizy ich transkrypcji i komentarze

Dane i wypowiedzi zebrane podczas wywiadów. Wszystkie wypowiedzi Respondentów, a także pytania zadawane przez Badacza, są przez nas zapisywane a następnie przetwarzane na życzenie Użytkownika w trakcie przeprowadzania analiz transkrypcji z wywiadów.

Wgrywane pliki. Wszelki pliki, które Użytkownik (Badacz) zamieszcza na platfomie, aby wykorzystać je do badania, tj. załączniki do scenariusza wywiadu w postaci obrazków, nagrań audio i wideo i innych multimediów, a także pliki i dokumenty wgrywane do analiz tekstów.

Pliki cookies. Pliki cookies (“ciasteczka”) to małe pliki tekstowe automatycznie wymieniane pomiędzy naszym Serwisem a przeglądarką internetową Użytkownika. Wykorzystywane są do zapisywania krótkich, niezbędnych informacji, które umożliwiają poprawne korzystanie z Serwisu, m.in. możliwość zalogowania się i personalizacji Serwisu. Dane zapisywane w tych plikach są szyfrowane.

Logi. Dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu i Danych, monitorujemy i zapisujemy informacje o wybranych aktywnościach Użytkowników, tj. dostęp do Danych, ich modyfikacje czy usunięcie. W tych logach znajduje się unikalny ID użytkownika, data i czas wykonanej akcji oraz czasem numer IP komputera, z którego tę akcję wykonano.

Prawa autorskie i administrowanie Danymi.

Aby skutecznie prowadzić i zarządzać Serwisem oraz gromadzonymi na nich danymi, niezbędne jest uzyskanie przez nas pozwolenia na ich przetwarzanie. Odpowiedni zapis znajduje się w naszym Regulaminie w paragrafie 6 p.t. “Prawa autorskie”. Uściślamy jednak, że akceptując ten zapis w Regulaminie Użytkownik nie przekazuje nam pełnych praw autorskich do wprowadzanych czy uzyskanych przez niego danych, a jedynie daje nam prawo do zbierania i zapisywania tych danych na naszych serwerach oraz w bazach danych. Każdy Użytkownik w dalszym ciągu ma pełne prawo do ich modyfikacji i wykorzystywania w wybrany przez siebie sposób.

Udostępnianie Danych osobom trzecim.

Z zasady nie udostępniamy Danych naszych Użytkowników osobom trzecim. W kilku przypadkach możemy być jednak zmuszeni do udostępnienia ich części w celach kluczowych do prowadzenia naszej działalności, jak np. administracja serwerami, hosting, audyty bezpieczeństwa, rozwijanie naszych usług i technologii, przetwarzanie i obsługa płatności. Te osoby trzecie mogą uzyskać czasowy dostęp do części z przechowywanych przez nas Danych w naszym imieniu oraz na ściśle określonych przez nas zasadach.

Szczególnym przypadkiem takiego dostępu do Danych, a właściwie serwerów, na których są przechowywane, jest usługa hostingowa, którą świadczy dla nas firma SuperHost.pl Sp. z o.o. Więcej na ten temat można przeczytać w punkcie “Bezpieczeństwo Danych”.

Zmuszeni możemy także być do udostepnienia Danych Użytkownika władzom lub instytucjom krajowym wedle przepisów prawa krajowego i międzynarodowego wg decyzji organów władzy administracyjnej lub sądowej, policji, prokuratury i innych instytucji państwowych.

Zmiana lub usuwanie Danych.

Każdy Użytkownik i Badacz może dowolnie zarządzać danymi umieszczanymi w Serwisie. Może je dowolnie edytować lub usuwać. Polecenie usunięcia części z danych jest nieodwracalne, tj. po ich usunięciu nie będzie można ich przywrócić. Małą część można będzie odzyskać (m.in. wyniki automatycznych analiz) przeprowadzając jeszcze raz wszystkie kroki, które wykonano w celu ich uzyskania (np. ponowne polecenie analizy tego samego tekstu). Zwracamy jednak uwagę, że część usuniętych danych może pozostać na naszych serwerach w formie archiwalnych kopii bezpieczeństwa, do których Użytkownik nie ma jednak bezpośredniego dostępu.

Bezpieczeństwo Danych.

Ze względu na rodzaj Danych przechowywanych na Focusson, ich bezpieczeństwo jest naszą najważniejszą wartością. Dlatego wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń, aby chronić dostęp do Danych Użytkowników.

W każdym momencie, kiedy Użytkownik pracuje z poufnymi Danymi, połączenie pomiędzy jego komputerem a Serwisem jest szyfrowane za pomocą technologii SSL (Secure Socket Layer).

Część z Danych, które zapisujemy w naszej bazie danych (szczególnie te najbardziej poufne, jak treści badań i wyniki niektórych analiz) są również szyfrowane za pomocą standardu AES wykorzystywanego m.in. przez rząd Stanów Zjednoczonych bądź instytucje finansowe. Do Konta każdego z Użytkowników przypisany jest unikalny klucz deszyfrujący, tak więc nawet w przypadku wykradnięcia klucza jednego z Użytkowników, nie będzie możliwe odszyfrowanie Danych należących do innych Użytkowników.

Focusson korzysta z usług hostingowych firmy SuperHost.pl (http://www.superhost.pl). Nasze serwery znajdują się w zaawansowanej serwerowi w Gdańsku, która zarządzana jest bezpośrednio przez tę firmę. Ochrona jej bezpieczeństwa polega głównie na bardzo ograniczonym dostępie do pomieszczenia z serwerami (tylko i wyłącznie obsługa techniczna z kartami dostępu). Więcej na jej temat można przeczytać na stronie SuperHost.pl: http://superhost.pl/firma/serwerownia/ . Korzystamy z serwerów dedykowanych, do których dostęp administracyjny posiadamy tylko my.

Prowadzimy też regularną archiwizację Danych i często tworzymy kopie bezpieczeństwa, tak, aby w przypadku jakiś awarii móc szybko przywrócić jak najbardziej aktualne Dane i uchronić się przed ich utratą.