report

Czy masz przed sobą masę tekstów i nie wiesz od czego zacząć?

Focusson to Excel dla badaczy i badaczek jakościowych.

Obszerny tekst sprawia trudność nawet najbardziej precyzyjnemu oku. Focusson wspomoże analizę, dzięki czemu dostrzeżesz co jest ważne, co warto wyróżnić w raporcie, a co trzeba jeszcze pogłębić zadając kolejne pytania.

Analiza danych jakościowych w badaniach nigdy ​nie była tak łatwa.

1 dzień za darmo

wzmocnij swój zespół badań marketingowych

już dzisiaj przeprowadz swój pierwszy wywiad i skorzystaj z modułu analiz

TESTUJ ZA DARMO

raport

Obszerny tekst sprawia trudność nawet najbardziej precyzyjnemu oku, dlatego warto usprawnić pracę poprzez wykorzystanie oprogramowania do pracy na tekście. Aplikacja pozwala już w trakcie analizy na pisanie wniosków, które bezpośrednio wykorzystasz w raporcie oraz na graficzną wizualizację danych, które w każdej chwili możesz pobrać i zamieścić w raporcie.

Raport. Precyzja w analizach.

Ty uchwycisz big picture, FOCUSSON wskaże Ci detale.

Frekwencyjność

Chmura słów - graficzna wizualizacja najczęściej używanych słów.

Screenshot 2019-07-06 at 23.20.48

Frekwencyjność na FOCUSSON działa automatycznie. Masz jednak wpływ na wygląd chmury słów – poprzez usuwanie ich lub łączenie w większe grupy. Aby chmura była bardziej zrozumiała, możesz również edytować główną etykietę. Dzięki temu dostrzeżesz najważniejsze wątki w tekście oraz zobaczysz jak często była o nich mowa – bardzo przyspiesza to tworzenie systemu kodowego.

chmura

wirtualne mazaki

To narzędzie pozwoli na kategoryzowanie treści i zbudowanie całego systemu kodowego (z czterema poziomami zagłębienia). Nasze „wirtualne mazaki” pozwalają w bardzo prosty i czytelny sposób zaznaczyć dowolne cytaty. Działają identycznie jak kolorowe markery, którymi zakreśla się informacje na kartce. Każdy cytat możesz przyporządkować do kilku kategorii, a następnie pracować w obrębie jednej z nich, czyli tylko na cytatach do niej przypisanych. Możesz wtedy łatwo dostrzec w ilu wywiadach powtarzało się określone stwierdzenie. Na tekście może pracować kilka osób na raz, co znacznie przyśpieszy prace Twojego zespołu. Po zakończeniu wszystkie cytaty wyeksportujesz do MS Excel.

Zakreślacz

Zakreślacz pozwala na kodowanie treści.

Współwystępowanie

Graficzne zobrazowanie relacji między kategoriami i subkategoriami

ratio

Współwystępowanie to narzędzie w całości automatycznie generowane przez system. Po wybraniu podstawy i kategorii, które będą do niej zliczane, daje możliwość łatwego sprawdzenia relacji pomiędzy kategoriami czy subkategoriami.

Współwystępowanie obrazuje w graficznie przejrzysty sposób na ile w jednej kategorii mieści się druga. Możliwość definiowania relacji jest nieograniczona i pozwala na wzbogacenie analiz.

statystyki

chmura tagów

To rozbudowana frekwencyjność. Tutaj wyszukasz kilka słów na raz i zdecydujesz ile i jakich słów system ma wziąć pod uwagę. Kolokacje to grupy słów, które są regularnie używane razem. Kolokacje to szansa na szybkie poznanie insightów poprzez wygenerowanie całych sformułowań powtarzających się w tekście.

Kolokacje

Chmura najczęściej powtarzających się zwrotów

Lingwistyka

pokazuje bogactwo językowe badanej grupy

Screenshot 2019-07-06 at 23.24.13

W całości automatycznie generowane wskaźniki używane do oceny sprawności językowej. Ta statystyka pokazuje jak rozwinięta językowo jest badana grupa. Taka informacja jest ważna podczas tworzenia claimów, kontentu – ambitniejszy odbiorca wymaga innej treści, niż osoby o uboższym zasobie językowym. Odpowiednio dopasowana treść jest kluczowa w przyciągnięciu i zatrzymaniu odbiorców i odbiorczyń.

język

wirtualna lupa

Te narzędzia pomagają w szybki sposób sprawdzić czy badany materiał jest pisany w jednym czy kilku językach (filter) oraz poprawić części mowy poszczególnych słów (korektor). Możesz dzięki nim dokonywać zmian np. zdecydowować czy słowo ‚ok’ ma być trakowane jako polski czy angielski język. Są przydatne przy analize w oparciu o części mowy np. jak osoby badane nazywały czynności – czyli same czasowniki – lub jak opisują omawiany produkt – przymiotniki – albo jak nazywają produkt – rzeczowniki. Jest to sposób na budowę słownika naszej grupy docelowej, co bardzo podnosi efektywność komunikacji. Słowa takie warto wykorzystać w tekstach na stronie, ulotkach czy innych przekazach medialnych.

Filter i Korektor

Filter i Korektor to narzędzia dla tych, którzy chcą przeprowadzić analizy lingwistyczne bazujące na częściach mowy.